SPS - Special Pædagogisk støtte

SPS står for Special Pædagogisk Støtte og skal sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse får mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Endvidere kan SPS gives til kursister, der har svært ved at læse, stave eller skrive.

OBS! Du kan søge om støtten på VUC Djursland ved at henvende dig til din studievejleder. 

Hvem kan få SPS?
SPS kan søges af AVU- og HF-kursister, der opfylder betingelserne herfor.

Hvad kan man søge om?
IT-startpakke
Du kan via SPS søge om en IT-startpakke, der indeholder en computer, som du låner af uddannelsesstedet. Med i IT-pakken får du ligeledes en række af programmer, der kan hjælpe dig, når du læser og skriver.

Studiestøttetimer
Du kan søge studiestøttestimer, hvor du får tilknyttet en SPS-støtteperson, oftest en lærer fra VUC, som du mødes med på et aftalt tidspunkt. Din SPS-støtte kan bl.a. hjælpe dig med at strukturere lektielæsning og med at arbejde med afleveringer. Støttetimerne kan fx også bruges til at tale om, hvordan du adskiller skole og fritid på en god måde.

Om studiestøttetimer

Video om SPS

I videoerne herunder kan du få mere af vide om Special Pædagogisk Støtte.

Se videoen med Nicklas og Annika, der begge har fået SPS på deres ungdomsuddannelse på grund af ordblindhed.
Se videoen med Marianne og Emil, der begge har fået SPS på deres ungdomsuddannelse på grund af en psykisk funktionsnedsættelse.