Tværfagligt Eksamensprojekt

Eksamensprojektet er et projektarbejde inden for et tværfagligt emne, der afsluttes med en mundtlig eksamen. Projektet skal omfatte to fag.

Der udarbejdes en synopsis, som danner grundlag for den mundtlige eksamen. Eksamensprojektet laves individuelt.

Vigtig information

Du henter tilmeldingsskemaer til Tværfagligt Eksamensprojekt på kontoret.

Vigtige datoer

 • Valg af fag/vejleder: torsdag den 16.september 2021
 • Aflevering af problemformulering: torsdag den 14.oktober 2021
 • Aflevering af synopsis: tirsdag den 30. november 2021 kl. 12 på kontoret i tre kopier

Om projektet

Hvem skal lave projektet?

Du skal lave eksamensprojektet, hvis du afslutter en fuld HF eksamen. 

Hvilke fag?

Du kan vælge fag til eksamensprojektet blandt de fag, du har taget eksamen i, eller som du skal til eksamen i til sommer. Du skal udarbejde projektet på det højeste faglige niveau, som du følger fagene i eller har afsluttet fagene på.

Problemformulering og synopsis:

En problemformulering peger på de spørgsmål, der er projektarbejdets fokus.

Den kan udformes som et spørgsmål, der skal undersøges eller som en påstand/teori, der skal afklares.

Det er fornuftigt at rådføre sig med vejlederne i denne fase, og det er vejlederne, der godkender problemformuleringen.

Problemformuleringen afleveres med vejledernes underskrift

En synopsis indeholder:

 1. Titel på emne og angivelse af indgående fag
 2. Problemformulering
 3. Oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med
 4. En præcisering af projektets konklusioner
 5. Oversigt over hvilke metoder, der er anvendt i arbejdet
 6. En konklusion, herunder evt. formulering af spørgsmål til videre arbejde
 7. En oversigt over anvendte kilder.

En synopsis er en tekst, der ikke kan stå alene. Den fungerer som ”talepapir”, der hjælper til at fastholde den røde tråd i den mundtlige fremlæggelse, og den er åben for uddybninger og tilføjelser.

Synopsen udarbejdes i de sidste 6 uger af undervisningen sideløbende med de almindelige timer og synopsis afleveres på kontoret i 3 eksemplarer

Vejledning

Inden du tilmelder dig, skal du søge vejledning hos faglærerne. I denne fase skal du finde ud af, hvilke fag, der skal indgå og hvilket emne, du ønsker at arbejde med.

Herefter udfylder du en tilmeldingsblanket og sørger for at få faglærernes underskrift.

Som regel får du den faglærer til vejleder, som har underskrevet blanketten, men kurset forbeholder sig retten til at finde en anden vejleder.

Vejlederne medvirker i de næste faser af forløbet:

 1. Når emnet præciseres og fastlægges
 2. Når problemformuleringen udformes
 3. Når synopsis udarbejdes

Du har selv ansvaret for at præcisere emnet, men det er vores erfaring, at det er uhyre vigtigt, at du bruger dine vejledere i alle faser af forløbet.

Vejlederne kan hjælpe med at afgrænse emnet, så det lægger op til fagenes samspil, og så det hverken bliver for snævert eller for åbent.

Det er tilladt at arbejde i forlængelse af et emne, der er behandlet i undervisningen, men du må ikke genbruge dele af tidligere opgaver, og emnet skal indeholde nyt stof eller nye synsvinkler.

Prøve / eksamen

Det er et krav at du har afleveret synopsis, for at kunne komme til den mundtlige prøve.

Eksaminationstiden er 30 minutter pr. eksaminand. Til eksaminationen er den ene af dine vejledere tilstede sammen med en censor, der har det andet fag, du har skrevet opgaven i.

Prøven er individuel og består af eksaminandens præsentation og fremlæggelse af synopsen suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator og censor.

Du skal selv medbringe synopsis og evt. supplerende noter.