Fuld HF

Læs reglerne for at konvertere HF Enkeltfag til Fuld HF - og hent skemaet her

På VUC Djursland udstedes et fuldt HF-bevis (opnået via enkeltfag) ikke automatisk. Du er selv ansvarlig for at gøre administrationen opmærksom på, at du bliver færdig og ønsker et fuldt bevis.

Når alle karakterer samles på et fuldt bevis, skal alle tidligere udstedte originale enkeltfagsbeviser afleveres. 

Der må ikke foreligge to originale eksamensbeviser for samme prøve!

Hvis du IKKE har aflagt alle prøver hos os, skal du aflevere dokumentation for de prøver, du har aflagt på andre skoler. Det kan være originale enkeltfagsbeviser eller en underskrevet og stemplet udskrift af eksamensprotokollen fra den pågældende skole.

Vi udsteder hf- beviserne med den kombination af obligatoriske fag og valgfag, der giver det højeste gennemsnit. Hvis du ønsker andre eller flere fag på hf-beviset, skal du afkrydse nederste felt og skrive hvilke fag. Vær opmærksom på, at hvert fag kun kan medtages på et niveau på beviset.

NB: Der kommer nye bekendtgørelser pr. 1. august 2017, og reglerne for  en fuld HF eksamen ændres lidt for nye kursister.