HF Enkeltfag og Fagpakker

HF på din måde - som enkeltfag eller sat sammen som en fagpakke

Jeg startede med at tage Dansk A og Engelsk B, da jeg vil søge ind på Kvote 2 som sygeplejerske, men har siden ændret planer og er påbegyndt en fuld HF. Dette har skolen i Hornslet givet mig mulighed for at gøre, så jeg kunne fortsætte med mine venner i samme klasse, så det var rigtig fedt!

- Kamilla

HF er en af de fire gymnasiale uddannelser (STX, HHX, HTX, HF)

På HF undervises der i fag fra C til A niveau. 

 • A-niveau svarer til 3 år i gymnasiet
 • B-niveau svarer til 2 år i gymnasiet
 • C-niveau svarer til 1 år i gymnasiet.

Med en HF kan du søge ind på korte, mellemlange uddannelser

Drømmer du om at blive pædagog, socialrådgiver eller vil du gerne være folkeskolelærer eller have en anden videregående uddannelse, så åbner fag fra VUC eller en hel HF eksamen et utal af muligheder for dig.

På VUC Djursland er der både i Grenaa og Hornslet mulighed for at læse fagene som enkeltfag. Hvis du læser enkeltfag, er det muligt at sammenstykke en hel HF eksamen eller en fagpakke, der giver adgang til at søge optagelse på f.eks. pædagog- eller socialrådgiveruddannelsen.

Skema og optag

Her finder du information om optag og skemaerne for HF-enkeltfag i Grenaa og Hornslet. Hvis du vil starte på HF-enkeltfag til august skal du tage kontakt til en studievejleder - enten gennem kontaktformularen eller ved at ringe i telefontiden.

HF Enkeltfag

VUC Djursland tilbyder følgende HF enkeltfag. Se skemaerne for information om hvornår de udbydes.

Grenaa og Hornslet

Parallelundervisning

En del af fagene herover kører som parallelundervisning. Det giver mulighed for, at læreren kan undervise på tværs af afdelinger i 2 lokaler ad gangen. Det betyder, at vi kan tilbyde flere fag og hold med få kursister i både Grenaa og Hornslet. Undervisningen foregår via det sidste nye it-udstyr, så vi kan understøtte den bedste kvalitet for både lærere og kursister.

Parallelundervisning betyder i praksis, at du den ene dag sidder med halvdelen af dit hold i et lokale i Grenaa og modtager undervisning fra en lærer, der befinder sig i Hornslet. Den næste dag vil din lærer undervise fra Grenaa i samme lokale som dig, og den anden halvdel af holdet i Hornslet er så med direkte online.

Læreren starter undervisningen, og du vil tilgå undervisning via din computer fra det tildelte lokale. Du vil have læreren fysisk tilstede mindst én gang om ugen (afhængigt af antallet af timer pr. fag).

Tilrettelæggelse

På VUC Djursland er fagene skemalagt sådan, at du kan vælge dansk A, samfundsfag B, engelsk B og psykologi C og afslutte fagene på 1 år. De 4 enkeltfag kan udgøre en fagpakke, der giver adgang til at søge ind på pædagog- eller socialrådgiveruddannelsen.

Samtidig har du tilstrækkeligt mange timer til, at du kan afslutte en samlet HF eksamen det efterfølgende år, hvis du vælger det.

Økonomi

Du kan søge om SU, hvis du har 23 lektioner pr. uge (17 timer, hvis du har barn under 7 år)

Valgmuligheder

Du kan sammensætte din HF-eksamen, så det passer ind i dine planer og til dine behov.

Hvis du fx søger ind på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, giver en HF-eksamen uden overbygning adgang.  

Søger du ind på en universitetsuddannelse, skal du have en HF-eksamen med et overbygningsforløb.

Du kan derfor sammensætte en samlet HF-eksamen meget fleksibelt. Det betyder f.eks., at kursister med små børn kan tilrettelægge en samlet HF-eksamen over 3 år.

En fuld HF via enkeltfag – en uddannelse i eget tempo

Hf-enkeltfag er til dig, der mangler fag for at komme ind på en videregående uddannelse eller ønsker at sammenstykke en hel hf-eksamen med enkeltfag, hvor man selv bestemmer hvor mange fag man vil følge. Man skal have:

 • dansk A
 • engelsk B
 • matematik C
 • biologi C, geografi C, kemi C, historie B, samfundsfag C og religion C. 
 • plus 4-5 valgfag (ét af dem skal være kunstnerisk)

Derudover er følgende obligatorisk:

 • Større Skriftlig Opgave (SSO) som typisk skrives i ét fag (B-niveau) efter eget valg.
 • Eksamensprojekt (EP) er et tværfagligt projekt, som udarbejdes i to fag efter eget valg. Det afsluttes med en mundtlig eksamen.

Fagpakker

På VUC Djursland er det muligt at tage enkeltfagene som en fagpakke kun på ét år, der giver adgang til uddannelser som pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske og bioanalytiker, hvis man søger optagelse i kvote 2.

De fag, der tilbydes i en fagpakke er dansk A, engelsk B, samfundsfag B, psykologi C.

Tager du en 1-årig hf-pakke får du deltagerbetalingen retur, når du har bestået eksamen, men kun for de fag, der indgår i pakken.

Vær opmærksom på adgangskravene til den videregående uddannelse, du søger ind på. Der kan fx være krav om erhvervserfaring. Derfor er det vigtigt, at du selv undersøger, om der er andre krav ud over de faglige.  Hvis du ikke bliver optaget på drømmestudiet i første omgang, er det muligt i stedet at tilmelde dig de resterende enkeltfag til en samlet HF-eksamen. Så bliver du endnu bedre rustet til at søge optagelse på en videregående uddannelse.

Hf-enkeltfag: Dansk som andetsprog A (DSA)

Har du et andet modersmål end dansk, kan du sagtens stadig læse HF. I stedet for dansk A-niveau kan du blive tilmeldt dansk som andetsprog på A-niveau.

Dansk som andetsprog på A-niveau tager 2 år, og du kan kombinere det med andre Hf-fag.

Kontakt HF-studievejleder for at høre mere om mulighederne for at kombinere dansk som andetsprog med andre Hf-fag.

Sprogtest før tilmelding

Før du bliver tilmeldt dansk som andetsprog 0-A-niveau, skal du lave en skriftlig test, der viser dit dansksproglige niveau, og om du kan blive optaget på holdet.

Testen er obligatorisk og du tilmeldes gennem vejledningen. Skriv en mail til vd@vucdjursland.dk, og du vil blive kontaktet ift. tilmelding.

Klik her for at se åbningstider for vejledningen.

Om faget

Fagets indhold

Dansk sprog, litteratur og medier er fagets kerne, og du får derfor mulighed at træne og forbedre dit sprog både mundtligt og skriftligt, og lærer at udtrykke dig præcist på dansk. Du vil også blive bedre til at læse, analysere og fortolke en masse spændende dansk litteratur og arbejde med medier i forskellige genrer. Du får samtidig viden om den danske litteratur tilbage fra folkeviser og salmer til mere nutidige forfattere.

 • På det sproglige område vil du arbejde med ordforråd og grammatik og lære at argumentere og bruge sproget på forskellig måde.
 • På det litterære område vil du lære at analysere og fortolke tekster fra forskellige tidsaldre og genrer.
 • På det mediemæssige område vil du skulle gennemgå trykte og elektroniske medietekster som aviser og reklamer samt nyheds- og fiktionsgenrer.

HF og ordblindhed

Hos os kan du få ekstra hjælp og støtte, hvis du ønsker HF-enkeltfag og er ordblind. Du får hjælp med det faglige via undervisning i den relevante læse-skriveteknologi fra professionelle ordblindelærere.

Vi målretter forløbet efter dine særlige behov

 • Der indgår elektroniske hjælpemidler i undervisningen, og du får it-programmer, der kan kompensere for dine læse- og skrivevanskeligheder. Nu og i fremtiden.
 • Du får ekstra træning og støtte i at læse, skrive og stave samt støttetimer, så du bliver ekspert i brug af hjælpemidler, som fx Appwriter.
 • Du får adgang til Nota, hvor undervisningsmateriale er tilgængelig i digital form.
 • Du får forlænget tid til eksamen og mulighed for at bruge dine hjælpemidler til eksamen.

Du skal være testet ordblind for at få den særlige støtte. Er du ikke testet, kan du blive testet gratis her på VUC Djursland.

For at kunne starte på HF-enkeltfag skal du have bestået 9. klasses afgangsprøve og have været ude af folkeskolen i mindst ét år.

Kontakt en studievejleder for mere info.

Eksamen

Praktisk information

Info

 • Økonomi

  Når du læser HF-enkeltfag er der en deltagerbetaling på alle fag, du deltager i. Alle fag koster 550 kr. undtagen erhvervsøkonomi og filosofi, som koster 1400 kr.


  Hvis man er en pensionist eller har man i forvejen en videregående uddannelse, så gælder der andre regler og priser.

  Kontakt studievejledningen for at høre nærmere.

 • Optagelseskrav

  Du skal have afsluttet folkeskolens 9./10. klasse i dansk og andre væsentlige fag mindst 1 år inden optagelse eller have erhvervet tilsvarende kvalifikationer.

  Optagelse sker efter en samtale med en studievejleder. Du skal medbringe eksamensbeviser til samtalen.

 • SPS

  Har du fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan du på VUC Djursland få SPS - Special Pædagogisk Støtte.

  Læs mere om mulighederne på siden her.

Til kursister