HF Enkeltfag og Fagpakker

HF på din måde - som enkeltfag eller sat sammen som en fagpakke

Jeg startede med at tage Dansk A og Engelsk B, da jeg vil søge ind på Kvote 2 som sygeplejerske, men har siden ændret planer og er påbegyndt en fuld HF. Dette har skolen i Hornslet givet mig mulighed for at gøre, så jeg kunne fortsætte med mine venner i samme klasse, så det var rigtig fedt!

- Kamilla

HF er en af de fire gymnasiale uddannelser (STX, HHX, HTX, HF)

På HF undervises der i fag fra C til A niveau. 

 • A-niveau svarer til 3 år i gymnasiet
 • B-niveau svarer til 2 år i gymnasiet
 • C-niveau svarer til 1 år i gymnasiet.

Med en HF kan du søge ind på korte, mellemlange uddannelser

Drømmer du om at blive pædagog, socialrådgiver eller vil du gerne være folkeskolelærer eller have en anden videregående uddannelse, så åbner fag fra VUC eller en hel HF eksamen et utal af muligheder for dig.

På VUC Djursland er der både i Grenaa og Hornslet mulighed for at læse fagene som enkeltfag. Hvis du læser enkeltfag, er det muligt at sammenstykke en hel HF eksamen eller en fagpakke, der giver adgang til at søge optagelse på f.eks. pædagog- eller socialrådgiveruddannelsen.

Skema og optag

Her finder du information om optag og skemaerne for HF-enkeltfag i Grenaa og Hornslet. Hvis du vil starte på HF-enkeltfag til august skal du tage kontakt til en studievejleder - enten gennem kontaktformularen eller ved at ringe i telefontiden.

HF Enkeltfag

VUC Djursland tilbyder følgende HF enkeltfag. Se skemaerne for information om hvornår de udbydes.

Grenaa

Hornslet

Tilrettelæggelse

På VUC Djursland er fagene skemalagt sådan, at du kan vælge dansk A, samfundsfag B, engelsk B og psykologi C og afslutte fagene på 1 år. De 4 enkeltfag kan udgøre en fagpakke, der giver adgang til at søge ind på pædagog- eller socialrådgiveruddannelsen.

Samtidig har du tilstrækkeligt mange timer til, at du kan afslutte en samlet HF eksamen det efterfølgende år, hvis du vælger det.

Økonomi

Du kan søge om SU, hvis du har 23 lektioner pr. uge (17 timer, hvis du har barn under 7 år)

Valgmuligheder

Du kan sammensætte din HF-eksamen, så det passer ind i dine planer og til dine behov.

Hvis du fx søger ind på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, giver en HF-eksamen uden overbygning adgang.  

Søger du ind på en universitetsuddannelse, skal du have en HF-eksamen med et overbygningsforløb.

Du kan derfor sammensætte en samlet HF-eksamen meget fleksibelt. Det betyder f.eks., at kursister med små børn kan tilrettelægge en samlet HF-eksamen over 3 år.

En fuld HF via enkeltfag – en uddannelse i eget tempo

Hf-enkeltfag er til dig, der mangler fag for at komme ind på en videregående uddannelse eller ønsker at sammenstykke en hel hf-eksamen med enkeltfag, hvor man selv bestemmer hvor mange fag man vil følge. Man skal have:

 • dansk A
 • engelsk B
 • matematik C
 • biologi C, geografi C, kemi C, historie B, samfundsfag C og religion C. 
 • plus 4-5 valgfag (ét af dem skal være kunstnerisk)

Derudover er følgende obligatorisk:

 • Større Skriftlig Opgave (SSO) som typisk skrives i ét fag (B-niveau) efter eget valg.
 • Eksamensprojekt (EP) er et tværfagligt projekt, som udarbejdes i to fag efter eget valg. Det afsluttes med en mundtlig eksamen.

Fagpakker

På VUC Djursland er det muligt at tage enkeltfagene som en fagpakke kun på ét år, der giver adgang til uddannelser som pædagog og socialrådgiver, hvis man søger optagelse i kvote 2.

De fag, der tilbydes i en fagpakke er dansk A, engelsk B, samfundsfag B, psykologi C.

Tager du en 1-årig hf-pakke får du deltagerbetalingen retur, når du har bestået eksamen, men kun for de fag, der indgår i pakken.

Vær opmærksom på adgangskravene til den videregående uddannelse, du søger ind på. Der kan fx være krav om erhvervserfaring. Derfor er det vigtigt, at du selv undersøger, om der er andre krav ud over de faglige.  Hvis du ikke bliver optaget på drømmestudiet i første omgang, er det muligt i stedet at tilmelde dig de resterende enkeltfag til en samlet HF-eksamen. Så bliver du endnu bedre rustet til at søge optagelse på en videregående uddannelse.

Praktisk information

Info

 • Økonomi

  Når du læser HF-enkeltfag er der en deltagerbeting på alle fag, du deltager i. Alle fag koster 550 kr. undtagen erhvervsøkonomi og filosofi, som koster 1400 kr.


  Hvis man er en pensionist eller har man i forvejen en videregående uddannelse, så gælder der andre regler og priser.

  Kontakt studievejledningen for at høre nærmere.

 • Optagelseskrav

  Du skal have afsluttet folkeskolens 9./10. klasse i dansk og andre væsentlige fag mindst 1 år inden optagelse eller have erhvervet tilsvarende kvalifikationer.

  Optagelse sker efter en samtale med en studievejleder. Du skal medbringe eksamensbeviser til samtalen.

 • SPS

  Har du fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan du på VUC Djursland få SPS - Special Pædagogisk Støtte.

  Læs mere om mulighederne på siden her.

Til kursister