HF Enkeltfag og Fagpakker

HF på din måde - som enkeltfag eller sat sammen som en fagpakke

Jeg startede med at tage Dansk A og Engelsk B, da jeg vil søge ind på Kvote 2 som sygeplejerske, men har siden ændret planer og er påbegyndt en fuld HF. Dette har skolen i Hornslet givet mig mulighed for at gøre, så jeg kunne fortsætte med mine venner i samme klasse, så det var rigtig fedt!

- Kamilla

HF er en af de fire gymnasiale uddannelser (STX, HHX, HTX, HF)

På HF undervises der i fag fra C til A niveau. 

 • A-niveau svarer til 3 år i gymnasiet
 • B-niveau svarer til 2 år i gymnasiet
 • C-niveau svarer til 1 år i gymnasiet.

Med en HF kan du søge ind på korte, mellemlange og lange videregående uddannelser

Drømmer du om at blive pædagog, socialrådgiver eller vil du gerne være folkeskolelærer eller have en anden videregående uddannelse, så åbner fag fra VUC eller en hel HF eksamen et utal af muligheder for dig.

På VUC Djursland er der både i Grenaa og Hornslet mulighed for at læse fagene som enkeltfag. Hvis du læser enkeltfag, er det muligt at sammenstykke en hel HF eksamen eller en fagpakke, der giver adgang til at søge optagelse på f.eks. pædagog- eller socialrådgiveruddannelsen.

HF Enkeltfag

Tilrettelæggelse

På VUC Djursland er fagene skemalagt sådan, at du kan vælge dansk A, samfundsfag B, engelsk B og psykologi C og afslutte fagene på 1 år. De 4 enkeltfag kan udgøre en fagpakke, der giver adgang til at søge ind på pædagog- eller socialrådgiveruddannelsen.

Samtidig har du tilstrækkeligt mange timer til, at du kan afslutte en samlet HF eksamen det efterfølgende år, hvis du vælger det.

Økonomi

Du kan søge om SU, hvis du har 23 lektioner pr. uge (17 timer, hvis du har barn under 7 år)

Valgmuligheder

På enkeltfag bestemmer du selv, hvor mange fag, du vil følge, og du kan derfor sammensætte en samlet HF eksamen meget fleksibelt. Det betyder f.eks., at kursister med små børn kan tilrettelægge en samlet HF eksamen over 3 år.

En samlet HF eksamen som enkeltfag består af

 1. Prøve i fagene dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik på C-niveau.
 2. En samlet prøve i kultur- og samfundsfaggruppen og en samlet prøve i den naturvidenskabelige faggruppe. Prøverne i faggrupperne kan erstattes af prøver i enkeltfagene historie på B-niveau og religion og samfundsfag på C-niveau og i enkeltfagene biologi, geografi og kemi, alle på C-niveau.
 3. Prøve i to til fem valgfag, der mindst skal omfatte
  • to fag på B-niveau og et fag på C-niveau,
  • to fag på B-niveau, hvis der indgår et sprogfag, der ikke er engelsk, på mindst B-niveau eller fysik på mindst B-niveau,
  • et fag på A-niveau, der ikke er engelsk eller historie, og to fag på C-niveau eller
  • engelsk eller historie på A-niveau og enten et fag på B-niveau og to fag på C-niveau eller tre fag på C-niveau.
 4. En bedømmelse af den større skriftlige opgave
 5. Et skriftligt eksamensprojekt. Hvis der aflægges en samlet prøve i kultur- og samfundsfaggruppen eller i den naturvidenskabelige faggruppe, jf. nr. 2, gælder kravet om et skriftligt eksamensprojekt dog ikke.

Skema

Fagpakker

På VUC Djursland er det muligt at tage enkeltfagene som en fagpakke, der giver adgang til uddannelser som pædagog og socialrådgiver, hvis man søger optagelse i kvote 2.

De fag, der tilbydes er dansk A, engelsk B, samfundsfag B og psykologi C. 

Varighed:

 • Ved auguststart: 1 år
 • Ved januarstart: 1 år
  • Her afsluttes psykologi C og samfundsfag C efter et halvt år, mens dansk og engelsk er 1 årigt. Hvis du får SU, skal der derfor vælges flere fag det sidste år – typisk samfundsfag C-B

Efter at have afsluttet de fire fag er du berettiget til at søge optagelse på pædagoguddannelse og socialrådgiveruddannelse. Hvis du ikke bliver optaget i første omgang, er det muligt i stedet at tilmelde sig de resterende enkeltfag til en samlet HF eksamen, så du er endnu bedre rustet til at søge om optagelse på en videregående uddannelse.

Januarstart

På VUC Djurslands afdeling i Grenaa, tilbydes følgende fag med start i januar:

 • Dansk A – varighed 1 år
 • Engelsk B – varighed 1 år
 • Samfundsfag C – varighed 1⁄2 år
 • Psykologi C – varighed 1⁄2 år
 • Samfundsfag c-b – varighed ½ år (fra august 20)

Vi bestræber os på, at det skemateknisk er muligt at afslutte en samlet HF eksamen i løbet af 21⁄2 år.

 

Praktisk information

 • Økonomi

  Der skal betales deltagerbetaling inden optagelse. Hvert fag koster 550 kr. Bortset fra filosofi der koster 1400.

  Hvis du er alderspensionist betales yderligere 750 kr., og hvis du har en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris dvs. ca. 100 kr. pr. time.

  Når du har bestået alle fag i en fagpakke, kan du få deltagerbetalingen tilbage.

  Hvis du består en samlet HF eksamen, kan du få deltagerbetalingen tilbage for de fag, der indgår på  eksamensbeviset.

 • Optagelseskrav

  Du skal have afsluttet folkeskolens 9./10. klasse i dansk og andre væsentlige fag mindst 1 år inden optagelse eller have erhvervet tilsvarende kvalifikationer.

  Optagelse sker efter en samtale med en studievejleder. Du skal medbringe eksamensbeviser til samtalen.

Til kursister