FVU

Forberedende Voksenundervisning - for dig der vil blive bedre til at læse eller regne

Hvad er FVU?

FVU er for dig, der har brug for at blive bedre til at læse, skrive, stave og / eller regne.

Du kan vælge mellem to fag:

  • FVU-læsning, hvor du arbejder med læsning, skrivning, stavning og grammatik
  • FVU-matematik, hvor du arbejder med regning og matematik

Du skal minimum være 25 år for at kunne deltage. Hvis du er under 25 år, har du dog mulighed for at følge FVU på VUC, såfremt du opfylder visse betingelser.

Læs mere her (pdf-fil med faktark)

Pris og økonomi

Undervisningen er gratis. 

Du kan få SU, hvis du er 18 eller 19 år.

Hvis du går til undervisning i arbejdstiden, kan du søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) til dækning af lønnen.

Trin og prøve

Både FVU-læsning og FVU-matematik er opdelt i trin, så undervisningen kan målrettes den enkeltes niveau. Du kan vælge at afslutte hvert trin med at gå til prøve.

Undervisningen tilrettelægges af forløb på 30 - 60 timer fordelt over året. 

Vejledende læsetest for voksne

Før undervisningen begynder kommer du igennem en vejledende læsetest for voksne. Testen er obligatorisk, og vi bruger den til at se, om du kan få udbytte af at gå til FVU. Testen kan vise hvilket niveau, der passer bedst til dig. 

Du kan gå til FVU uanset tidligere skolegang eller uddannelse. 

FVU Læsning

Når du følger FVU-læsning, arbejder du med læsning, stavning, skrivning og grammatik.

Bliv bedre til at læse

Undervisningen tager udgangspunkt i din hverdag, og teksterne er fx fra aviser, blade, pjecer og vejledninger. Du kan også arbejde med tekster fra dit arbejde. Du lærer at bruge forskellige metoder til at læse forskellige tekster.

Lær at skrive bedre 

Skriveopgaverne vil typisk være relevante for din hverdag fx sms, mails, breve, oplæg osv.

Få styr på stavning og grammatik

Du lærer staveregler, og hvordan ord og tekst opfører sig i forskellige sammenhænge. 

Trin

Faget har 4 trin opdelt på hver 30 – 60 timer.

Du begynder på det trin, der svarer til dit niveau.

Prøve

Du kan vælge at afslutte hvert trin med en prøve og få et prøvebevis.

FVU Matematik

Når du følger FVU-matematik, arbejder du med talforståelse, regning og grundlæggende matematiske begreber.

Du kommer til at arbejde med tal fra hverdagen. Det kan fx være: 

  • Forstår du tal fra aviser, reklamer eller fjernsyn? 
  • Får du den rigtige rabat, når du er ude at handle? 
  • Forstår du din lønseddel? 

Du kommer også at arbejde med: 

  • Længde og højde
  • Prisoverslag
  • Tabeller og diagrammer
  • Geometriske figurer 

Trin

Faget har 2 trin opdelt på hver 30-60 timer. 

Du begynder på det trin, der svarer til dit niveau.

Prøve

Du kan vælge at afslutte hvert trin med en prøve og få et prøvebevis.