AVU

AVU (Almen VoksenUddannelse) er undervisning for unge og voksne, der har brug for at afslutte eller forbedre fag svarende til folkeskolens 9. og 10. klasse.

Om AVU

AVU er bygget op omkring undervisning for alle, der er fyldt 25 år og som har brug for at afslutte eller forbedre fag svarende til folkeskolens 9. og 10. klasse. 

Mange tilmelder sig AVU for at klargøre sig til efterfølgende uddannelse inden for HF, SOSU, Tekniske Skole, Handelsskolen osv. 

Undervisningen er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning på 5 niveauer:

 • Basis på niveau med folkeskolens 7.-8. klasse
 • G på niveau med folkeskolens 9. klasse
 • F på niveau med grundfag F på erhvervsuddannelserne
 • E på niveau med folkeskolens 10. klasse
 • D på niveau med grundfag D på erhvervsuddannelserne

Du begynder på det niveau, der passer til dit behov og forudsætninger og fagene læses efter hinanden. Du kan tage et eller flere fag ad gangen, og du kan kombinere med fag på fx HF. 

Det er muligt at kombinere dit skema, så du både følger fag med fuld tilstedeværelse på VUC Djursland og fag, hvor undervisningen foregår online/digitalt. På den måde kan vi skræddersy et skema, der dækker lige netop dit behov for fag og niveau.    

Hvis du er fultidsstuderende på AVU og/eller HF, er du berettiget til SU.

Læs mere om økonomi på VUC her.

Hvis du er under 25 år, har du dog mulighed for følge AVU på VUC, såfremt du opfylder visse betingelser.

Læs mere her (pdf-fil med faktark)

Fag på AVU

Kernefag (klik på de enkelte for at læse beskrivelser): 

Kernefagene udbydes og oprettes ift. efterspørgsel og behov. Oprettelse af fag kan derfor variere fra år til år.

Der kan også udbydes tilbudsfag som grundlæggende it, formidling, idræt, billedkunst, latin, livsanskuelse, psykologi samt samarbejde og kommunikation. 

Prøver

Niveau G og D afsluttes med en skriftlig prøve og/eller mundtlig prøve. Den skriftlige prøve fastlægges af ministeriet og ligger fra den 20.-24. maj 2019. De mundtlige prøver ligger fordelt i juni 2019

Niveau F og E afsluttes med en faglig vurdering.

Hvis du ønsker at gå op som selvstuderende til prøverne på AVU, så kontakt en studievejleder. Sidste frist for tilmelding som selvstuderende er fredag den 1. marts 2019.

Ordensregler

 • Studieordensregler

  Et godt og udbytterigt undervisningsmiljø forudsætter, at almindelige normer for god opførsel overholdes. Det betyder blandt andet:

  • at skolen er røgfrit område (omfatter også e-cigaretter) – rygning foregår udendørs
  • at mødetiderne overholdes
  • at mobiltelefoner ikke er fremme i undervisningstiden
  • at alle medvirker til at holde orden på skolen - fx ved at rydde op efter sig og sætte stole op
  • at man ikke spiser mad i timerne - frugt og grønt undtaget
  • at enhver form for afskrift betragtes som snyd/manglende studieaktivitet
  • at computere/tablets kun bruges til studiearbejde i undervisningstiden og ikke til Facebook mm.
  • at videooptagelse eller fotografering af igangværende undervisning, pauseaktiviteter eller anden aktivitet på skolen, ikke er tilladt uden tilladelse fra de involverede parter
  • at skolen forventer, at alle bidrager til et positivt undervisningsmiljø. Mobning er derfor uacceptabelt!
  • at undervisningsmateriale, der udlånes af skolen, afleveres umiddelbart efter, at undervisningen/eksamen er afsluttet. Ved udmeldelse før undervisningen er slut, afleveres det lånte materiale straks
  • at indtagelse og salg af stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning
  • at indtagelse af alkohol eller fremmøde i beruset tilstand er forbudt

  Ved overtrædelse af ordensreglerne træffer forstanderen afgørelse om sanktioner, som i værste fald kan betyde bortvisning.