OBU - Ordblindeundervisning

Undervisning til dig som er ordblind - tilrettelagt så det passer ind i din hverdag

Video: Ordblindeundervisningen på VUC Djursland

Om OBU

Undersøgelser viser, at 7% af befolkningen opfatter sig selv som ordblinde, men reelt er tallet nok højere.

At være ordblind indebærer en masse besvær i dagligdagen, hvor det kan være svært at indgå i samarbejdet på en arbejdsplads. Det kan være svært at hjælpe børnene med lektierne, og svært at tage en uddannelse.

Men ordblindhed kan der gøres noget ved, og på VUC Djursland tilbyder vi ordblindeundervisning på små trygge hold.

Vi tilrettelægger undervisningen fleksibelt både med dag og aftenhold, så du kan godt modtage ordblindeundervisning selvom du har arbejde, eller på anden måde er forhindret i dagtimerne.

Med ordblindeundervisning på VUC Djursland bliver du bedre til:

 • at læse og skrive  
 • at forstå skriftsproget
 • at bruge it som computer, Smartphone osv.
 • at tro på, at du kan …

Hvem kan deltage?

Hvis du er ordblind og over 25 år, kan du tilmeldes gratis testning og ordblindeundervisning.

Hvis du er mellem 16-25 år, kan du få ordblindeundervisning, hvis du ikke går på FGU eller 10. klasse. Kontakt os for at finde ud af, om du kan få ordblindeundervisning, når du er under 25 år.  

Du kan også modtage undervisningen samtidig med, at du følger andre uddannelsesforløb på VUC Djursland.

Mulighed for særligt tilrettelagt undervisning

Hvis du går til ordblindeundervisning på VUC Djursland har du mulighed for at få tildelt ekstra timer, hvis du har et særligt behov. Det kan være at du har brug for at læse ekstra op før en certificeringsprøve eller andet som har betydning for dit arbejde. Så tilrettelægger vi undervisning en-til-en i lige netop de emner som du har behov for at blive bedre til.

Test

Er du i tvivl, om du er ordblind eller har spørgsmål til mulighederne hos os, så kontakt Charlotte Mosbæk Jensen på telefon (direkte) 87 58 33 43 eller (omstillingen) 87 58 33 00.

Du kan også sende en mail til Charlotte på: cm@vucdjursland.dk

Ordensregler

Studieordensregler

Et godt og udbytterigt undervisningsmiljø forudsætter, at almindelige normer for god opførsel overholdes. Det betyder blandt andet:

 • at skolen er røgfri - både inde og ude
 • at mødetiderne overholdes
 • at mobiltelefoner ikke er fremme i undervisningstiden
 • at alle medvirker til at holde orden på skolen - fx ved at rydde op efter sig og sætte stole op
 • at man ikke spiser mad i timerne - frugt og grønt undtaget
 • at enhver form for afskrift betragtes som snyd/manglende studieaktivitet
 • at computere/tablets kun bruges til studiearbejde i undervisningstiden og ikke til Facebook mm.
 • at videooptagelse eller fotografering af igangværende undervisning, pauseaktiviteter eller anden aktivitet på skolen, ikke er tilladt uden tilladelse fra de involverede parter
 • at skolen forventer, at alle bidrager til et positivt undervisningsmiljø. Mobning er derfor uacceptabelt!
 • at undervisningsmateriale, der udlånes af skolen, afleveres umiddelbart efter, at undervisningen/eksamen er afsluttet. Ved udmeldelse før undervisningen er slut, afleveres det lånte materiale straks
 • at indtagelse og salg af stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning
 • at indtagelse af alkohol eller fremmøde i beruset tilstand er forbudt

Ved overtrædelse af ordensreglerne træffer forstanderen afgørelse om sanktioner, som i værste fald kan betyde bortvisning.

Tilbud til virksomheder

Flere og flere virksomheder påtager sig et socialt ansvar, og ønsker at støtte medarbejderne i at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen. En af de store udfordringer i hverdagen for flere medarbejdere kan være manglende danskkundskaber, der gør det vanskeligt at modtage skriftlige instruktioner, hjælpe børnene med lektier eller aflevere skriftlige rapporter. Det hæmmer medarbejderne både fagligt og socialt. Derfor tilbyder flere og flere virksomheder deres medarbejdere danskundervisning i samarbejde med et VUC.

VUC kan tilbyde virksomheder, at danskundervisningen foregår på virksomheden, så det kan foregå i trygge rammer, hvor medarbejderne er vant til at komme, og hvor de er sammen med kollegaer.

VUC tilrettelægger undervisningen sammen med virksomheden, så det passer ind i tidsplanerne på virksomheden, og undervisningen tager udgangspunkt i medarbejderens specifikke behov, der fx kan omhandle ordblindhed.

Opstart, planlægning og test

Et undervisningsforløb på en virksomhed igangsættes oftest med et orienteringsmøde for medarbejderne om mulighederne for undervisning. Her kan VUC deltage, men virksomheden kan også køre opstarten selv. Efter et orienteringsmøde samarbejder VUC og virksomheden om at lave et opstartsforløb, hvor alle interesserede medarbejdere tilbydes en vejledende læsetest for voksne. Denne test kan afdække, om deltageren har læse- og skrivevanskeligheder, og om det vil give mening at tilbyde medarbejderen en ordblindetest.

Al testning bliver udført af professionelle undervisere fra VUC, som har stor erfaring med at gøre testning til en god oplevelse for medarbejderne.

Hvordan kommer din virksomhed i gang?

Har din virksomhed overvejet at tilbyde medarbejdere et undervisningsforløb i kortere eller længere periode, så kontakt VUC Djursland for flere informationer om mulighederne.

Kontakt afdelingsleder Christina Stenumgaard Lind, email cl@vucdjursland.dk eller telefon 87 58 33 00 for at aftale et møde.

;