Vigtig information

Regler om livet på VUC

Studievejledning

I forbindelse med optagelse på VUC, skal du tale med en studievejleder. Studievejlederne har faste kontortider, som du kan se her.

Studievejlederen kan også hjælpe dig, der går på VUC, hvis du har brug for vejledning om andre uddannelser, eller måske har brug for ekstra støtte.

Vejledning om videregående uddannelse

Hvis du har brug for vejledning om videregående uddannelse, kan du kontakte Studievalg Østjylland.

Gennem Studievalg vil du blive orienteret om bl.a. nye optagelseskrav, ansøgning og nye uddannelser. Du kan finde informationer om alle videregående uddannelser i Danmark på www.uddannelsesguiden.dk

Bøger

På AVU låner du alle bøger, hvor du på HF låner de fleste. Du skal selv købe lommeregner og ordbøger på både HF og AVU.

Selvstuderende

Hvis du ønsker at gå til eksamen/prøve i et fag, som du ikke følger, skal du tilmelde dig senest 1. februar. Henvend dig hos en vejleder, som kan hjælpe dig med flere oplysninger.

Klasseværelseskultur

 • Mød op til tiden
 • Vær velforberedt
 • Sluk mobiltelefonen
 • Deltag aktivt i undervisningen
 • Ræk hånden op, når du ønsker at tale
 • Respekter andre og andres meninger
 • Diskuter konstruktivt
 • Lad være med at spise i klasseværelset - madpakker, gulerødder, chips og klirren med porcelæn hører ikke til, når der undervises
 • Har du problemer med undervisningen, lektier etc., kan du altid henvende dig til din lærer eller studievejleder.

Studieaktivitet

Når du er kursist på VUC Djursland, skal du være studieaktiv. Dvs. du skal deltage aktivt i undervisningen, aflevere opgaver, møde op i skrivefængsel og aflægge foreskrevne prøver (terminsprøver/eksamen)..

Hvis vi konstaterer, at du ikke er studieaktiv, bliver du kontaktet af en studievejleder. Hvis din studieaktivitet herefter ikke forbedres, eller vi ikke har kontakt til dig,  bliver du udmeldt.

Fravær

Husk at melde afbud, hvis du er forhindret i at møde op. Du melder afbud ved at skrive til din lærer i LUDUS Web. Uanset årsag tæller alle afbud som fravær. 

Registrering af fravær sker straks ved undervisningens begyndelse. Møder kursisten for sent til den første lektion, kommer for sent efter en pause eller forlader undervisningen pga. private opkald eller lignende, vil kursisten få fravær for hele lektionen (50 min).

En kursist, der erklæres studieinaktiv på grund af for højt fravær eller manglende deltagelse, vil miste retten til at modtage SU, indtil uddannelsesstedet erklærer kursisten studieaktiv igen (§11&12 i bekendtgørelse nr. 1515 af 13. december 2017 (SU-bekendtgørelse)).

Holdskift

Selvom du har talt med en studievejleder ved optagelsen, kan det ske, at du ønsker at skifte niveau. Hvis det er tilfældet, så tal med din lærer og en studievejleder - helst inden fire uger efter kursusstart - for at blive flyttet til et hold, der passer dig bedre.

Stop af uddannelse

Skulle du af en eller anden grund være nødt til at stoppe din uddannelse på VUC, skal du tale med en studievejleder. Hvis du modtager SU, bliver SU orineteret om din udmeldelse.

Antimobbestrategi

VUC Djursland har en antimobbestrategi - læs den her

Generelt om adfærd i og uden for undervisningen:

 • Tag altid hensyn til folk omkring dig.
 • Respektér, at undervisningslokaler, gangarealer og studieområder alle er studiearbejdspladser.
 • Hjælp med at holde skolen pæn og ordentlig både ude og inde. Sørg altid for, at rydde op efter dig selv, så der er klar til andre kursister.

 Øjeblikkelig bortvisning fra VUC Djursland iværksættes ved:

 • Fysisk og voldelig adfærd på skolens område.
 • Truende adfærd over for skolens personale eller øvrige kursister.
 • Besiddelse, køb, salg eller indtagelse af euforiserende stoffer på skolens område

Konsekvenser ved overtrædelse af skolens regler og forventninger – og uhensigtsmæssig adfærd i øvrigt – kan medføre enten bortvisning fra undervisningen og overførsel til selvstudium eller i værste fald bortvisning fra VUC Djursland.