Priser

Det koster det at gå på VUC

Pris på AVU

Når du tilmelder dig et fag på AVU, er der et deltagergebyr: 

Kernefag koster 130 kr. pr. fag

Kernefag på AVU er:

Dansk, engelsk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag. 

Valgfag koster 1.300 kr. pr. fag

Valgfag på AVU kan være: Billedkunst, formidling, grundlæggende it, idræt, latin, livsanskuelse, psykologi og samarbejde & kommunikation. 

Særlige regler for dig med en videregående uddannelse

Har du en videregående uddannelse, er prisen for alle fag på AVU højere, da du skal betale den fulde driftsomkostning, hvilket vil sige mellem 7.500 kr. og 25.000 kr. afhængig af fag og forløb. 

Særlige regler for dig, der er pensionist

Alderspensionister, dvs. folkepensionister og efterlønnere skal betale 750 kr. ekstra for hvert fag.

Se evt. mere på: Opslag af kursistpriser: https://statistik.uni-c.dk/Efteruddannelse/

Pris på OBU og FVU

OBU og FVU er gratis for alle.

Undtaget er dog FVU, hvis du samtidig er på kontanthjælp. Snak videre med en studievejleder, hvis det gælder dig.

Pris på HF

Følgende HF-enkeltfag koster 550 kr. pr. fag:

biologi, dansk, engelsk, fransk, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag, tysk, mediefag.

Følgende HF-enkeltfag koster 1.400 kr. pr. fag:

Filosofi

Hvis man tager en hel HF eller en fagpakke som enkeltfag får man refunderet sit deltagergebyr