Love og regler om studieaktivitet

Det betyder det at være "studieaktiv"

At være studieaktiv betyder, at du skal

  • møde til tiden til alle timer på skemaet
  • deltage aktivt i undervisningen
  • aflevere skriftlige opgaver
  • lave mundtlige fremlæggelser
  • deltage aktivt i gruppearbejde

Alt fravær er fravær – ligegyldigt om det handler om sygdom, bussen er forsinket osv.

Hvis du ikke kan møde til undervisning, så giv din lærer besked inden undervisningen begynder. 

Ved fravær i en længere periode er der vigtigt, at du tager kontakt til både studievejleder og lærere. 

Stigende fravær

Jo bedre kontakt, vi har med dig, jo bedre kan vi hjælpe dig. Hvis du har stigende fravær, forsøger vi altid at kontakte dig pr. telefon, mail eller brev. Alles fravær bliver behandlet og set individuelt. 

Hvis dit fravær er stigende, kan følgende ske: 

  • din lærer kontakter dig
  • du indkaldes til en samtale med studievejlederen (evt. med deltagelse af afdelingslederen)
  • du udmeldes fra VUC og dermed stopper også din SU

Adfærd

Vi forventer, at alle kursister opfører sig som voksne mennesker og viser respekt over for hinanden og de ansatte på VUC. Afdelingslederen indkalder til samtale, såfremt VUC vurderer, at der er anledning til det. 

VUC Djursland tolererer IKKE nogen former for rusmidler. Hvis vi observerer, at en kursist er påvirket eller har anden omgang med rusmidler i studietiden, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning. 

Betingelser for SU

For at være berettiget til SU skal du overholde en række betingelser - læs mere om dem her.