Individuel kompetencevurdering (IKV)

Få vurderet dine kompetencer på VUC Djursland

På VUC Djursland kan du få vurderet de kompetencer, du har tilegnet dig uden for et almindeligt skole- og uddannelsesforløb. Vi udfører Individuel Kompetencevurdering inden for fag på Almen Voksenuddannelse og fag på gymnasialt niveau. 

Hvad er en IKV?

Vurderingen foretages ud fra de mål, der er beskrevet i reglerne for det pågældende fag. Læs mere på www.uvm.dk. Her kan du finde en nøje beskrivelse af de faglige mål for fagene på Almen Voksenuddannelse såvel som for alle gymnasiale uddannelser. VUC Djursland kan kompetencevurdere i de fag og niveauer, som skolen tilbyder. Hvis du ønsker vurdering i et fag eller niveau, som VUC Djursland ikke tilbyder, vil vi henvise dig til en anden institution, hvor faget kan tages. 

Kontakt en studievejleder for at høre mere