Ledige jobs

Information til jobansøgere

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt. Vi har brug for at behandle de personoplysninger, som du har afgivet i din ansøgning til rekrutteringsformål forud for indgåelse af en potentiel kontrakt. Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at kunne vurdere din profil og dine kvalifikationer for dermed at kunne bedømme, om du er det korrekte match til en ledig stilling hos VUC Djursland.

Vi gemmer din ansøgning i 6 måneder. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at redigere, opdatere eller slette dine personoplysninger.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1300 København K.