Kursistrådet

Kursistrådet er kursisternes talerør her på skolen og varetager alle kursisters interesser, der vedrører undervisningen, rammerne for undervisningen, forholdene på skolen samt studiemiljø og almindelig trivsel. Som medlem af Kursistrådet er din allervigtigste opgave at få gode ideer til, hvordan vi kan gøre skolen endnu bedre, og arbejdsmængden er for en stor del begrænset til deltagelse i de ca. 5-7 årlige kursistrådsmøder, så vidt muligt uden for planlagt undervisning.

Kursistrådet er også repræsenteret i VUC Djurslands bestyrelse.

Kursistrådet arbejder tæt sammen med skolens lærere og ledelse, så der er altid kort vej fra de gode ideer til konkret handling, og der er gode muligheder for at gøre god reklame for arrangementer m.m. I mange tilfælde vil det også være muligt at få tildelt midler til skolerelevante projekter.

;