Driftsoverenskomstparter

Der udbydes ordblindeundervisning inkl. hensyntagende undervisning samt FVU på VUC Djursland og hos flere driftsoverenskomstparter i VUC Djurslands geografiske dækningsområde på Djursland.

Oversigt over udbydere af FVU og OBU på Djursland:

Nærmere information om FVU- og OBU-hold kan findes på ovenstående links til de forskellige udbyderes hjemmesider.

Plan for udbuddet af FVU og ordblindeundervisning for voksne på Djursland

Prognose for behovet

Behovet for undervisning på FVU og OBU vurderes løbende i et samarbejde mellem AOF Randers, Viden Djurs og VUC Djursland. Det er vurderingen, at nuværende udbud imødekommer behovet på Djursland.

Mål for indsatsen

Vi ønsker med undervisningen at opfylde formålene for forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) for voksne som beskrevet herunder.

Målet for indsatsen for FVU er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse. Derudover lægges der vægt på at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.

OBU for voksne skal hjælpe ordblinde med at tilegne sig skriftsproget gennem særligt tilrettelagt individuel undervisning. Vi skal afhjælpe eller begrænse vanskelighederne og forbedre voksnes muligheder for at klare sig i sammenhænge, der kræver skriftsproglige færdigheder. Desuden skal undervisningen forbedre deltagerens mulighed for at benytte kompenserende strategier og metoder, der øger deltagerens mulighed for at fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet.

For at opfylde disse formål skal der være et varieret tilbud af undervisning både geografisk og på forskellige tidspunkter af dagen, således at der er let adgang til undervisningen.

Ud over dette skal der være opsøgende indsats i forhold til foreninger og virksomheder, så de ansatte/medlemmernes adgang til uddannelse gøres let tilgængelig.

;