Bestyrelse

Medlemmer af VUC Djurslands bestyrelse

  • Ole Husum udpeget af Business Djursland

  • Stig Toftgaard Jensen Næstformand - udpeget af kommuneforeningen

  • Josefine Schlosser udpeget af Region Midt

  • Peter Krog-Meyer selvsupplering

  • Jihan Habib udpeget af kursistrådet i Hornslet

  • Line Marie Therkildsen udpeget af kursistrådet i Grenaa

  • Jens Kappel udpeget af personalet

  • Bjørn Bøgh Simonsen udpeget af personalet

  • Lars Østergaard forstander / referent

Bestyrelsesreferater

Regnskaber

Vedtægter

Resultatløn / udmøntning

Fagudbud