Bestyrelse

Medlemmer af VUC Djurslands bestyrelse

  • Ole Husum udpeget af Djurslands Erhvervsråd

  • Stig Toftgaard Jensen Næstformand - selvsupplering

  • Ingrid Boldsen udpeget af Region Midt

  • Peter Krog-Meyer udpeget af Kommuneforeningen

  • Jihan Habib udpeget af kursistrådet i Hornslet

  • Vakant udpeget af kursistrådet i Grenaa

  • Jens Kappel udpeget af personalet

  • Line Aaen udpeget af personalet

  • Lars Østergaard forstander / referent

Bestyrelsesreferater

Regnskaber

Vedtægter

Resultatløn / udmøntning

Fagudbud