Bestyrelse

- Medlemmer, referater, regnskaber, vedtægter, resultatløn og fagudbud

I forbindelse med fusionen mellem VUC Djursland og Viden Djurs kan du læse om bestyrelsens sammensætning og se deres kontaktinformationer på Viden Djurs´ hjemmeside

https://videndjurs.dk/om-viden-djurs/organisationen/bestyrelsen

Dokumenter

;