Økonomi på VUC

SU - Statens uddannelsesstøtte

Du er SU-berettiget, hvis du er over 18 år, har mindst 23 timer om ugen og er studieaktiv. Har du børn under 7 år, er kravet 17 timer om ugen, og derudover er der mulighed for at søge om et ekstra tillæg, hvis du er enlig forsørger. Der er desuden nedsat timetal, hvis du er i færd med en gymnasial supplering. Fra d. 1. juli kan du kun søge SU via SU's hjemmeside. For at søge SU kræver det, at du har en digital signatur. Se nærmere på SU's hjemmeside - www.su.dk

SVU - Statens VoksenUddannelsesstøtte

Statens voksenuddannelsesstøtte gives til kortuddannede mellem 25 og 64 år. Du kan få støtte i op til 80 uger, og støtten kan søges af både beskæftigede og ledige (ledige dog kun i 6 uger). Er du i beskæftigelse, skal du have mindst 6 timer om ugen, og støtten kan udbetales til din arbejdsgiver, hvis din arbejdsgiver betaler dig løn, mens du deltager i undervisningen.

Statens voksenuddannelsesstøtte gives også til forberedende voksenundervisning (FVU), og her gælder lidt andre regler:

  • du skal være mellem 20 og 64 år
  • du skal have mindst 3 timer om ugen
  • du må gerne være faglært
  • du kan få SVU i 18 uger

Se nærmere på www.svu.dk

Revalidering

Hvis du er kommet i en situation, hvor du skal omskoles til et andet job, kræver det, at du og din sagsbehandler i kommunen sammen udarbejder en handlingsplan. Kontakt din sagsbehandler hos kommunen og hør om dine muligheder for en revalidering.

Kontanthjælp

Er du kontanthjælpsmodtager, har du mulighed for at gå på VUC. Der er to regler, du skal tage hensyn til:

Kontanthjælpsmodtager, der ikke er aktiveret

Hvis du vil gå til undervisning på VUC, når du ikke er aktiveret, skal du selv betale deltagergebyret. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet – dvs. at du har pligt til at søge arbejde og modtage anvist aktiveringstilbud.

Kontanthjælpsmodtager, der er aktiveret
Hvis du vil gå til undervisning på VUC, når du er i aktivperioden, skal der laves en aftale mellem kommunen og VUC. Undervisningen er så gratis for dig.

Kontakt vejlederne på VUC og få yderligere oplysninger om dine muligheder. 

Dagpenge

Er du ledig, kan du gå på VUC og bevare dine dagpenge. Du skal dog samtidig stå til rådighed for arbejdsmarkedet. På avu-niveau må du have alle de timer, du ønsker, og på hf må du have max. 18 timers undervisning om ugen. Bemærk: du behøver ikke at bruge din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse som VUC-kursist.

Sygedagpenge

Modtager du sygedagpenge, kan du også gå på VUC, hvis din kommune giver dig lov til det.

Kontakt vejlederne på VUC og få yderligere oplysninger.

Priser på VUC Djursland

Pris på AVU

Når du tilmelder dig et fag på AVU, er der et deltagergebyr: 

Kernefag koster 130 kr. pr. fag

Kernefag på AVU er:

Dansk, engelsk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag. 

Valgfag koster 1.300 kr. pr. fag

Valgfag på AVU kan være: Billedkunst, formidling, grundlæggende it, idræt, latin, livsanskuelse, psykologi og samarbejde & kommunikation. 

Særlige regler for dig med en videregående uddannelse

Har du en videregående uddannelse, er prisen for alle fag på AVU højere, da du skal betale den fulde driftsomkostning, hvilket vil sige mellem 7.500 kr. og 25.000 kr. afhængig af fag og forløb. 

Særlige regler for dig, der er pensionist

Alderspensionister, dvs. folkepensionister og efterlønnere skal betale 750 kr. ekstra for hvert fag.

Se evt. mere på: Opslag af kursistpriser: https://statistik.uni-c.dk/Efteruddannelse/

Pris på OBU og FVU

OBU og FVU er gratis for alle.

Undtaget er dog FVU, hvis du samtidig er på kontanthjælp. Snak videre med en studievejleder, hvis det gælder dig.

Pris på HF

Følgende HF-enkeltfag koster 550 kr. pr. fag:

biologi, dansk, engelsk, fransk, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag, tysk, mediefag.

Følgende HF-enkeltfag koster 1.400 kr. pr. fag:

Filosofi

Hvis man tager en hel HF eller en fagpakke som enkeltfag får man refunderet sit deltagergebyr

;