Kalender og ferieplan

Find vigtige datoer for skoleåret her.

2023-2024

16.

OKT

Efterårsferie

Efterårsferien 2023 falder i perioden 16. oktober til 20. oktober.

1.

DEC

Sidste undervisningsdag på HF før vintereksamen

21.

DEC

Juleferie

Kontoret lukker - juleferie frem til 2/1 2024

3.

JAN

Kontoret åbner

12.

FEB

Vinterferie

Vinterferie frem til 16/2

UGE 10

MARTS

Terminsprøver HF

(Dansk A/DSA A/Engelsk B/Matematik C)

25.

MAR

Påskeferie

Påskeferie frem til 1/4

9.

MAJ

Kr. Himmelfart

Skolen er lukket 9. og 10. maj

14.

MAJ

AVU skr. Prøver

Dansk G, sproglig
Dansk D, sproglig
DSA G, sproglig
Udlevering af hæfter kl. 10.00

HF

Delvis offentliggørelse af eksamensplanen for skriftlige prøver samt de mundtlige prøver, der afholdes før den 27.maj

15.

MAJ

AVU skr. prøver

Engelsk G
Engelsk D

16.

MAJ

AVU skr. prøver

Matematik D, skr. prøve

17.

MAJ

Sidste skoledag HF

20.

MAJ

2. Pinsedag

23.

MAJ

Første mulige prøvedag HF

AVU - Dansk A og DSA A

23-28.

MAJ

HF skr. prøver (eksamen)

27.

MAJ

Engelsk B

28.

MAJ

Matematik C

26.

JUN

Sidste mulige prøvedag HF
Sidste mulige prøvedag AVU

28.

JUN

Translokation HF og AVU

Sommerferie
Kontoret lukker

;