Adfærdsregler pga. coronakrisen

31.07.2020
Vi skal fortsat alle bidrage til at mindske risikoen for at sprede smitte i vores samfund, og derfor skal alle følge disse regler:

God håndhygiejne

Alle skal vaske hænder ofte med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit: 

 • Ved ankomsten på skolen 
 • Efter spisning 
 • Efter toiletbesøg
 • Efter næsepudsning, host og nys i hænder eller engangslommetørklæder 
 • Mellem aktiviteter – typisk i alle pauser 

En god håndvask tager 45-60 sek. 

Host og nys i ærmet alternativt i papirlommetørklæde med efterfølgende håndvask

Hold afstand til hinanden

 • Alle skal holde 1 meters afstand til hinanden - det kan dog være mindre i undervisningssammenhænge - og du skal som udgangspunkt sidde på samme plads hele dagen
 • I pauser skal alle også holde afstand på 1 meter - du skal så vidt muligt holde pause med din klasse/dit hold.
 • Brug ikke hinandens redskaber fx blyanter og computere.

Bliv hjemme, hvis 

 • du har tegn på sygdom - også ved milde symptomer som forkølelse.  
 • der er personer i din husstand, der er konstateret smittet med coronavirus.
 • du er i en risikogruppe (kontakt din studievejleder).
 • du har rejst/opholdt dig i et risikoområde inden for de seneste 14 dage

Hvis du får symptomer på sygdom, mens du er på skolen, skal du tage hjem hurtigst muligt og blive hjemme, indtil 48 timer efter du har haft de sidste symptomer. Giv besked til din lærer på Ludus, hvis det drejer sig om undervisning.

Hvis du får konstateret smitte med coronavirus, skal du give besked til skolen, som informerer de personer, du har været i nær kontakt med.