Medarbejdere

Her kan du finde de ansatte på VUC Djursland

Vælg
Se alle Ledelse Undervisere Administration, IT og service Bestyrelse

Ledelse

Lars Østergaard

Forstander

Christina Stenumgaard Lind

Uddannelsesleder

Anja Galijatovic

Uddannelsesleder

Undervisere

Anitta Linde-Jørgensen

AVU - Matematik, Samfundsfag, Studievejleder

Anne Graarup Westergaard

AVU - DSA

Bjørn B. Simonsen

HF - historie, samfundsfag

Charlotte Mosbæk Jensen

OBU - Koordinator

Gitte Hansen

AVU - Matematik

Hanne Schøler Sørensen

AVU / OBU - Dansk, Matematik

Jens Kappel Hansen

AVU - Matematik, Samfundsfag, Studievejleder

Line Aaen

AVU / OBU - Dansk

Lise Bach

AVU - Engelsk

Lone Yde Andersen

HF - Dansk, Religion. Studievejledning HF

Lotte Christensen

AVU - DSA, Dansk

Mads Sloth Jensen

HF - Engelsk

Merete Bruun

AVU / FVU / OBU - Dansk

Mikkel Roulund Wilken

HF - Matematik, biologi og kemi

Simon Mikael Friborg Hansen

HF - Psykologi

Søren Emil Jensen

AVU - Dansk, Engelsk, IT

Tim Kromand Skovgaard

HF - Samfundsfag og geografi

Administration, IT og service

Anja Hovgaard

Kontor

Doris Pedersen

Rengøring

Henriette Sommer Rasmussen

Kontor

Ibrahim Gögenur

IT

Leif Pedersen

Pedel

Bestyrelse

Ole Husum

Formand - udpeget af Business Djursland

Stig Toftgaard Jensen

Næstformand - udpeget af kommuneforeningen

Josefine Schlosser

udpeget af Region Midt

Peter Krog-Meyer

selvsupplering

Jihan Habib

udpeget af kursistrådet i Hornslet

Line Marie Therkildsen

udpeget af kursistrådet i Grenaa

Jens Kappel

udpeget af personalet

Bjørn Bøgh Simonsen

udpeget af personalet

Lars Østergaard

forstander / referent
;