Bestyrelse

- Medlemmer, referater, regnskaber, vedtægter, resultatløn og fagudbud

Medlemmer af VUC Djurslands bestyrelse

Ole Husum

Formand - udpeget af Business Djursland

Stig Toftgaard Jensen

Næstformand - udpeget af kommuneforeningen

Josefine Schlosser

udpeget af Region Midt

Peter Krog-Meyer

selvsupplering

Jihan Habib

udpeget af kursistrådet i Hornslet

Line Marie Therkildsen

udpeget af kursistrådet i Grenaa

Jens Kappel

udpeget af personalet

Bjørn Bøgh Simonsen

udpeget af personalet

Lars Østergaard

forstander / referent

Dokumenter

;