Ny fraværsbekendtgørelse for HF-kursister

28.11.2018
Ny fraværsbekendtgørelse er udstedt med ikrafttræden den 22. oktober 2018

Ny fraværsbekendtgørelse er udstedt med ikrafttræden den 22. oktober 2018 og gælder for alle HF-kursister

Uddannelsesstedets fælles regelsæt lyder:

  • Registrering af fravær sker straks ved undervisningens begyndelse. Møder kursisten for sent til den første lektion, kommer for sent efter en pause eller forlader undervisningen pga. private opkald eller lignende, vil kursisten få fravær for hele lektionen (50 min).
  • Kursisten skal være studieaktiv. Dvs. kursisten skal deltage aktivt i undervisningen, aflevere opgaver, møde op i skrivefængsel og aflægge foreskrevne prøver (terminsprøver/eksamen).

 En kursist, der erklæres studieinaktiv på grund af for højt fravær eller manglende deltagelse, vil miste retten til at modtage SU, indtil uddannelsesstedet erklærer kursisten studieaktiv igen (§11&12 i bekendtgørelse nr. 1515 af 13. december 2017 (SU-bekendtgørelse)).